"עוגן" זקוקה לתרומתכם בקמפיין מימון ההמונים. גם סכומים קטנים יסייעו לנו להמשיך להגן על חושפי השחיתויות. אנא הקליקו ותירמו:
 
 • "הגנה משפטית על חושפי שחיתות"- ערכת מידע לעורכי דין.

  תכליתה העיקרית של עמותת עוגן הינה לסייע לעובדים אשר חשפו שחיתות במקום
  עבודתם ונפגעו עקב כך.

  העמותה מסייעת לעובדים אלו בדרכים רבות, כאשר המרכזית והמהותית שבהן היא הפניית המתלונן/ת לקבלת ייעוץ וסיוע משפטיים, מעורכי הדין של עמותת עוגן.
   

  סיוע משפטי מהווה, כאמור, את האמצעי המרכזי בסיוע הכללי הניתן לחושפי שחיתות, וזאת מתוך הבנה והכרה, כי עיקר מאבקו של עובד - כנגד התנכלות ופיטורין בעקבות חשיפת שחיתות- מתרחש במישור המשפטי.

  על-כן, אין למעט בחשיבותו של ידע משפטי מקצועי בתחום ההגנה על חושפי שחיתות.למצער, תחום משפטי זה אינו מפותח דיו בישראל - אם בשל חוסר מודעות ציבורית ואם בשל מיעוט יחסי של מקרים שהגיעו אל שערי בתי המשפט ובתי הדין לעבודה.

  בכדי לקדם את התחום המשפטי של הגנה על חושפי שחיתות, שוקדת עמותת עוגן על פיתוחה של ערכת מידע בנושא.

  ערכת המידע "הגנה משפטית על חושפי שחיתות"- תיאור תמציתי ערכת המידע מיועדת לעורכי דין המתמחים בדיני עבודה, היות שהגנה על עובד אשר חשף שחיתות, באה בגדרם של דיני העבודה.

  הערכה תכלול סקירה של דיני הגנה על חושפי שחיתות - בארץ ובארצות הברית.

  היות שהמצב המשפטי בארץ, בתחום ההגנה על חושפי שחיתות, אינו מפותח דיו,ישמש הדין האמריקאי כמקור השוואה ולימוד.

  ערכת המידע היא מחקרית בטיבה, ולהערכתנו היא תסייע בהרחבת רמת הידע וההבנה של עורכי הדין בתחום ההגנה על חושפי שחיתות.

  מטרות הפרוייקט:
   

  • קידום ופיתוח התחום המשפטי של הגנה על חושפי שחיתות.
  • סיוע לעורכי דין להתמחות בתחום המשפטי של הגנה על חושפי שחיתות.
  • הגברת המודעות, בקרב הקהילה המשפטית, לתחום ההגנה על חושפי שחיתות בכלל
   ולצורך ביצירת תקדימים מסייעים - בפרט.
  • שיפור הסיוע (המשפטי) לחושפי שחיתות.

  נושאים מרכזיים בהם תעסוק ערכת המידע

  • סקירת המצב המשפטי בארץ בתחום ההגנה על חושפי שחיתות:
  חקיקה ראשית, חקיקה משנית (התקשי"ר).
  פסיקה - בתי דין לעבודה, בג"ץ.
  נלקחים מפסקי דין והלכות - עשה ואל תעשה בהגנה על חושף שחיתות.
  • משפט משווה - ארצות הברית:
   התמקדות בעיקר בפסיקה, אשר יכולה לשמש לעזר בניהול תיקים בבתי המשפט בארץ.
  עמותת עוגן סבורה כי הרחבת המודעות והידע של עורכי הדין בתחום ההגנה על חושפי שחיתות, עשויה להביא לשיפור ניכר בתחום משפטי זה ולסייע בחיזוק ההגנה, המוענקת בדין כיום לחושפי שחיתות.