"עוגן" זקוקה לתרומתכם בקמפיין מימון ההמונים. גם סכומים קטנים יסייעו לנו להמשיך להגן על חושפי השחיתויות. אנא הקליקו ותירמו:
 
 • "דרך הישר"- תכנית לימודים לטוהר המידות
   

  עמותת עוגן פועלת במישורים רבים ומגוונים לקידום טוהר המידות וניקיון הכפיים ולשמירה על ערכי הדמוקרטיה במדינת ישראל.

  אחד המישורים החשובים והמהותיים ביותר להשגת מטרות העמותה, הינו המישור החינוכי.
  אנו מאמינים כי רק באמצעות חינוך וקידום מודעות, נצליח לקדם את ערכי הדמוקרטיה וליצור חברה מתוקנת ונקייה משחיתויות.

  בהתאם לזאת, שקדה עמותת עוגן על פיתוחה של ערכת חינוך בנושא טוהר המידות:


  "דרך הישר" -הינה תוכנית לימודים לחינוך לטוהר המידות, המיועדת לתלמידי חטיבות הביניים. התוכנית תקדם את מודעות התלמידים לנושא טוהר המידות כמרכיב חיוני בחברה דמוקרטית ותבהיר הבדלים בין מושגים כמו "מלשין", "רכלן", ו"מתריע", כשהאחרון בא לחשוף מחדלים אמיתיים המסכנים את הפרט ואת חופש הביטוי במדינה דמוקרטית.


  מטרת הפרוייקט

  קידום מודעות תלמידים לנושא טוהר המידות כמרכיב חיוני במדינה דמוקרטית.
  חדשנותו של הפרוייקט מתבטאת בהבנה שהבסיס לחברה נקייה משחיתות, הנו חינוך הנוער, מגיל צעיר, לנושא טוהר המידות. לעיתים כבר בגיל צעיר מיטשטשים הגבולות בין "מלשן", לבין "מתריע", חוסר בהירות שעם השנים עלול לגרום להעדר דיווח על שחיתות, מתוך הבנה שגויה כי זוהי בעצם פעולת 'הלשנה', פסולה.

  תוכנית חינוך זו לבני נוער תתרום להפיכתם לאזרחים הדואגים לחברה מתוקנת יותר, שתושביה מטפחים ערכי אזרחות טובה במדינה דמוקרטית נאורה.

  אנו עדים לתופעה לפיה, ילדים צעירים אינם תמיד מבחינים בהבדל בין "מלשן", למען טובות הנאה "רכלן", המפר את צנעת הפרט, לבין "מתריע", הבא לחשוף מחדלים אמיתיים המסכנים את הפרט ואת הדמוקרטיה.
  כך למשל, התחרותיות וההישגיות בקרב תלמידי בתי הספר, הופכת העתקות בבחינות וגנבת בחינות לנורמה מקובלת. במידה ותלמיד יחליט לספר זאת למורה או לאחד מאנשי ההנהלה, הוא יחשב כמלשן ויוחרם ע"י התלמידים, בעוד שלמעשה הוא התריע על תופעה הפוגעת בטוהר המידות.

  מטרת פרוייקט החינוך של "עוגן" היא לתקן נורמות פסולות, שהפכו מקובלות. אנו מאמינים כי בני נוער אשר יחשפו לערכים אלו מגיל צעיר, יהפכו לבוגרים בעלי ערכים, המכירים את הגבול הנכון בין התרעה לגיטימית ורצויה לבין הלשנה ורכילות.

  הניסיון והידע הרב שהצטבר בקרב חברי עמותת "עוגן" בתחום חשיפת השחיתות, מייחדים את עמותת עוגן מכל העמותות בארץ והופכים אותה לבת סמכות להתוויית קווי היסוד של תכנית לימודים זו לדור העתיד.

  נושאים מרכזיים בהם עוסקת תוכנית הלימודים

  • האבחנה בין "מלשן" ל"מתריע".
  • האבחנה בין חופש הביטוי לצנעת הפרט.
  • דיווח בתום לב לעומת דיווח למען טובות הנאה וההבדלים בין חושפי שחיתות למתחזים.
  • הדילמה הנובעת מדיווח על מעשה שחיתות של אדם קרוב.
  מערכי השיעור כוללים סיפורי המחשה, ניתוחי אירוע, משחקי תפקידים ודיונים בבעיות שהוצגו לעיל.

  הערכת התכנית - התוכנית תלווה בתהליך הערכה והסקת מסקנות.
  תהליך זה ינוהל בשיתוף התלמידים, צוותי המורים ומנחי התוכנית. מדי שנה יישומו
  המסקנות וההמלצות על התוכנית לשנה שלאחריה.

  בימים אלו נמצאת התוכנית בשלבי בחינה ואישור במשרד החינוך, בכוונה לשלבה במערך הלימודים הארצי, במסגרת תוכנית ערכים המיועדת לכיתות ו' ברחבי הארץ.

  עמותת עוגן סבורה כי הפיכת תוכנית "דרך הישר" לחלק ממערך לימודי החובה של הנוער בישראל, תסייע רבות לעיצוב הנוער בפרט ולעיצוב החברה הישראלית בכלל.