"עוגן" זקוקה לתרומתכם בקמפיין מימון ההמונים. גם סכומים קטנים יסייעו לנו להמשיך להגן על חושפי השחיתויות. אנא הקליקו ותירמו:
 

  • מעבר לפעילות השוטפת של העמותה בסיוע לעובדים שחשפו שחיתות, עוסקת עוגן גם בייזום וביצוע של פרוייקטים, להפצת המסר של מאבק בשחיתות וקידום טוהר המידות ולשיפור פני החברה הישראלית.