"עוגן" זקוקה לתרומתכם בקמפיין מימון ההמונים. גם סכומים קטנים יסייעו לנו להמשיך להגן על חושפי השחיתויות. אנא הקליקו ותירמו:
 
 • עמותת עוגן פועלת בשני מישורים מקבילים:

  מישור אישי- פרטני:

  העמותה מעניקה תמיכה משפטית וחברתית לפרטים, אשר חשפו שחיתות במקום עבודתם וכעת ניצבים בפני התנכלות מצד מעבידיהם:

  • הענקת סיוע משפטי ללא תשלום עד לשלב הגשת תביעה.
  • הדרכת חושפי שחיתות בנוגע לזכויותיהם.
  • עזרה ביצירת קשר עם חברי כנסת וועדות הכנסת.
  • עזרה ביצירת קשר עם אמצעי התקשורת.
  • פנייה לגורמים ממסדיים כגון מבקר המדינה, נציב תלונות הציבור, נציב שירות
   המדינה ועוד.

  מישור חברתי - ציבורי:

  קידום מטרות העמותה במישור הציבורי, באופן רחב וכוללני.

  • ניסוח הצעות חוק וגיבוש לובי לקידומן בכנסת.
  • השתתפות פעילה בוועדות הכנסת בנושאים הקשורים בהצעות החוק, בטוהר המידות ובהגנה על חושפי שחיתות.
  • פרסום פרשיות השחיתות, אשר בטיפולנו, באמצעי התקשורת השונים, בכדי לשמר את הנושא בתודעה הציבורית (הפרסום מותנה בהסכמת המתלונן).
  • פעילות מתמדת להעלאת מודעות הציבור בתחום חשיפת שחיתויות וטוהר מידות.
  • פיתוח פרוייקטים לקידום מטרות העמותה.