"עוגן" זקוקה לתרומתכם בקמפיין מימון ההמונים. גם סכומים קטנים יסייעו לנו להמשיך להגן על חושפי השחיתויות. אנא הקליקו ותירמו:
 
 • שחיתות מהי:
  שחיתות היא כל פגיעה במינהל התקין ובטוהר המידות.

  במגזר הציבורי:
  גניבה, בזבוז כספי ציבור, מתן וקבלת טובות הנאה אישיים שלא על פי החוק, פגיעה בכללי הבטיחות, פגיעה בכללי המינהל התקין, התעלמות מהוראות התקשי"ר, ועוד.

  במגזר העסקי:
  התעלמות מחוקי מגן כגון: זכויות סוציאליות, בטיחות בעבודה וכד', העלמות מסים, פגיעה בלקוחות בניגוד לרשיון שניתן כדין, התעלמות מצווי רשויות וכיוצ"ב.