"עוגן" זקוקה לתרומתכם בקמפיין מימון ההמונים. גם סכומים קטנים יסייעו לנו להמשיך להגן על חושפי השחיתויות. אנא הקליקו ותירמו:
 
  1. קידום טוהר המידות, ניקיון הכפיים וסדרי מנהל תקינים במגזר הציבורי והעסקי במדינת ישראל.
    
  2. השרשת אתיקה מקצועית במטרה ליצור סביבת עבודה נקיה משחיתות.
    
  3. הגנה על עובדים אשר חשפו שחיתות במקום עבודתם.
    
  4. הענקת סיוע משפטי, תמיכה והכוונה לחושפי שחיתות.
    
  5. ייזום וקידום חקיקה בתחומי הגנה על עובדים, עידוד טוהר המידות ומאבק בשחיתות.
    
  6. חינוך לאחריות חברתית ולהעמקת נורמות של מוסר בחברה הישראלית.