"עוגן" זקוקה לתרומתכם בקמפיין מימון ההמונים. גם סכומים קטנים יסייעו לנו להמשיך להגן על חושפי השחיתויות. אנא הקליקו ותירמו:
 
 • מידע לעובדים המעוניינים לחשוף שחיתות במקום עבודתם.
   

  שחיתות - מהי?
   

  שחיתות היא כל פגיעה במינהל התקין ובטוהר המידות.
  במגזר הציבורי: גניבה, בזבוז כספי ציבור, מתן וקבלת טובות הנאה אישיים שלא על פי החוק,

  פגיעה בכללי הבטיחות, פגיעה בכללי המינהל התקין, התעלמות מהוראות התקשי"ר, ועוד.

  במגזר העסקי: התעלמות מחוקי מגן כגון: זכויות סוציאליות, בטיחות בעבודה וכד,' העלמות
  מסים, פגיעה בלקוחות בניגוד לרשיון שניתן כדין, התעלמות מצווי רשויות וכו.'
   

  אני חושב שנתקלתי בשחיתות - מה עלי לעשות?
   

  תחילה רצוי למצות את מנגנון הביקורת הפנימי דרך פנייה למנהל. לחלופין ניתן לפנות
  ישירות למבקר הפנימי, או לחשב כאשר מדובר בענייני כספים. במקרה שפנייה למנגנון
  הביקורת הפנימי אינה מביאה לתוצאה מספקת או במידה שלא ניתן לפנות לגורם פנימי,
  כיוון שגם הוא מעורב בנשוא התלונה - יש להפנות את התלונה למערכות בקרה חיצוניות
  לארגון בו הינך עובד.
   

  כאשר מדובר במגזר הציבורי: משרד מבקר המדינה והיועץ המשפטי לממשלה. במקרה של
  עובדי מדינה - ניתן לפנות לנציב שירות המדינה, או לגורמים מתאימים במשרד הפנים,
  כאשר מדובר בשחיתות ברשויות המקומיות.
   

  כאשר מדובר במגזר העסקי-פרטי, יש לפנות לגורמים המתאימים במשרד העבודה והרווחה
  או במשרד ממשלתי אחר.
   

  בכל מקרה ולפני הכל כדאי לפנות בעניין גם לעמותת עוגן, אשר מעניקה לעובדים
  הנתקלים בשחיתות במקום עבודתם ייעוץ כללי בנוגע לאופן הגשת תלונה, סיוע בניסוח
  פניות בכתב לגורמים המתאימים ואף הענקת ייעוץ משפטי חינם.
   

  האם כדאי לפנות למשטרה?
   

  סביר להניח כי המשטרה תטפל רק בנושאים חמורים ביותר, ובעניינים בעלי חשיבות
  ציבורית עליונה.

  יחד עם זאת חשוב בכל זאת לפנות למשטרה במקרים שיש חשד ממשי למעשים פליליים.
  אי פנייה למשטרה במקרים כאלו עלולה להזיק לחושף השחיתות בעת דיון בבית הדין
  לעבודה.
   

  האם ניתן להגיש תלונה אנונימית?
   

  בדרך כלל לא תיפתח חקירה רצינית בעקבות תלונה אנונימית. פניות אנונימיות מועברות
  לכל היותר אל האדם כלפיו הופנתה התלונה לתגובה, וכשזה עונה ש"אין בסיס לתלונה,"
  הדבר לא נבדק יותר. יוצאות מהכלל הן תלונות אנונימיות אשר מגובות בראיות ובמסמכים.
   

  מה יקרה אם בעקבות תלונה מוצדקת פוטרתי מעבודתי?
   

  על פי חוק ההגנה על עובדים, ניתן לפנות לבית הדין לעבודה בבקשה להורות על
  החזרתו לעבודה של עובד שפוטר עקב חשיפת שחיתות, או לחילופין על מתן פיצוי
  הולם לעובד, הן על אובדן הכנסה והן על כאב, סבל ועוגמת נפש.
   

  חוק מבקר המדינה (סעיף ) 45 מסמיך גם את נציב תלונות הציבור להורות בצו על החזרתו
  לעבודה של חושף שחיתות.
   

  האם בעניין זה ניתן לפנות במקביל הן למבקר המדינה והן לבית הדין לעבודה?
   

  מבקר המדינה אינו מטפל בנושאים העומדים לדיון בבית המשפט. לכן, רצוי תחילה
  לפנות למבקר המדינה, ואם טיפולו לא מספק, רק אז לפנות לבית הדין.
   

  האם מי שמתנכל לחושף שחיתות צפוי לעונש?
   

  כן. לאחרונה, ביוזמת עמותת "עוגן," הועבר תיקון לתקשי"ר, לפיו התנכלות לחושף
  שחיתות במגזר הציבורי מהווה עבירת משמעת, והמתנכל עלול להיענש על כך במישור
  המשמעתי.
   

  האם אקבל הכרה ציבורית על מעשי?
   

  על פי החוק לעידוד טוהר המידות במגזר הציבורי, שנחקק ביוזמת עמותת עוגן, נשיא
  המדינה או יו"ר הכנסת מוסמכים להעניק תעודת הוקרה לעובד ציבור שחשף שחיתות.
   

  האם אותם חוקים ותקנות חלים גם על המגזר העסקי-פרטי?
   

  סמכות בית הדין לעבודה להורות על החזרתו לעבודה של חושף שחיתות, כמו גם שאר
  הסעדים הקבועים בחוק הגנה על עובדים, חלים גם על המגזר העסקי-פרטי, בחברות
  המעסיקות 25 עובדים ומעלה.
   

  האם יש מקום לפנות לעיתונות ולתקשורת?
   

  חשיפת העניין לעיני הציבור עשויה לעזור באופן משמעותי. עמותת "עוגן" מסייעת
  למתלונן להביא את דברו לידיעת כלי התקשורת מכל הסוגים. אנו ממליצים לפנות
  לתקשורת אך ורק בהדרכת העמותה.
   

  אנשים כמוך וכמוני יכולים לפעול למניעת שחיתות!