"עוגן" זקוקה לתרומתכם בקמפיין מימון ההמונים. גם סכומים קטנים יסייעו לנו להמשיך להגן על חושפי השחיתויות. אנא הקליקו ותירמו:
 
  • עמותת עוגן מאמינה כי הגברת המודעות הן למקריהם האישיים של חושפישחיתויות והן לקיומה ולפועלה של העמותה, תסייע רבות בקידום מטרותיה,קרי בסיוע לעובדים שחשפו שחיתות ופגיעה במנהל תקין במקום עבודתם.

    לחץ ציבורי יחייב את מוסדות הממשל ואת המעבידים להחזיר את העובדים חושפי השחיתות למקום עבודתם ולנהוג בהם בהגינות.