"עוגן" זקוקה לתרומתכם בקמפיין מימון ההמונים. גם סכומים קטנים יסייעו לנו להמשיך להגן על חושפי השחיתויות. אנא הקליקו ותירמו:
 

 • הקליניקה להגנה על חושפי שחיתות היא קליניקה ייחודית, ראשונה מסוגה בארץ, אשר מטרתה היא לקדם הנושאים האמורים ולסייע לעובדים אשר חשפו שחיתות במקום העבודה (או שוקלים לעשות זאת).

  הקליניקה תתמקד בסיוע לחושפי שחיתות במישורים העיקריים הבאים:

  1. מישור אישי - פרטני: הענקת תמיכה משפטית וחברתית לפרטים, אשר חשפו שחיתות במקום עבודתם, וכעת ניצבים בפני התנכלות מצד מעבידיהם. הליווי המשפטי כולל ליווי התהליך המשפטי, ראיון, סיכום, טיפול, הצעות, גיבוש אסטרטגיה לטיפול בחושף, סיוע ביישום האסטרטגיה, תכתובת מול המעביד, הרשויות השונות, ועוד.

  2. מישור חברתי - ציבורי: ייזום הצעות חוק וקידום חקיקה שמטרתה להגן על המנהל התקין ועל עובדים אשר חשפו שחיתות, עתירות לבג"צ ועוד. 

  3. מישור מחקרי – אקדמי: מחקר משפטי השוואתי, בניית כלים חדשים והצעות לשיפור כלים קיימים לסיוע לחושפי שחיתות. 
  הקליניקה תעניק לסטודנטים המשתתפים בה הזדמנות לחוות את עולם העבודה בישראל מזווית משפטית וחברתית ייחודית. השתתפות בקליניקה תעניק לסטודנטים, השואפים להגיע לתפקידי ניהול ומפתח בארגונים עסקיים או ציבוריים, הזדמנות להיחשף לפן ייחודי בתרבות הארגונית העסקית.  

  במסגרת שנת הלימודים האקדמית  בקליניקה, יעברו הסטודנטים הכשרה מקיפה בתחומים הרלוונטיים לעיסוק בחשיפת שחיתות. בשיעורים יידונו, בין היתר, הנושאים הבאים: חשיבות החשיפה, מניעי החשיפה, היבטים אתיים, אפשרויות פעולה של חושפים, המצב החוקי בישראל היום בהשוואה למדינות מערביות אחרות, ועוד. כמו כן יינתנו הרצאות של חושפי שחיתות מגוף ראשון, כמו גם הרצאה של מבקר פנים על ביקורת פנימית בגופים ומוסדות.