"עוגן" זקוקה לתרומתכם בקמפיין מימון ההמונים. גם סכומים קטנים יסייעו לנו להמשיך להגן על חושפי השחיתויות. אנא הקליקו ותירמו:
 
  1. פנייה ראשונית של המתלונן - אם בכתב ואם בעל-פה.
  2. משלוח תלונה בכתב בה מפורטים בקצרה פרטי המתלונן ופרטי המקרה (מקום עבודה ותפקידו, השחיתות שחשף, התנכלויות שספג וכיוצא בזה) ובצירוף עלות בדיקת התלונה (כיום 170 ש"ח).
  3. בחינה ראשונית של התלונה לקביעה האם קיימת עילה להתערבות העמותה.
  4. היה והתלונה נמצאה מתאימה לטיפולנו - העברת הטיפול לאחד מעורכי הדין של
   העמותה.
  5. עורך הדין נפגש עם המתלונן ומתחיל לטפל בעניינו.
  6. במקביל - אם המתלונן מעוניין בכך, פונים לאמצעי התקשורת השונים, מקשרים בין המתלונן לבין חברי כנסת התומכים בפעילות העמותה ובמטרותיה ועוד.
  הטיפול ניתן בחינם ואינו מותנה בהצטרפות לעמותה

  הניסוח נוקט בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, ותקף ביחס לגברים ונשים כאחד.