"עוגן" זקוקה לתרומתכם בקמפיין מימון ההמונים. גם סכומים קטנים יסייעו לנו להמשיך להגן על חושפי השחיתויות. אנא הקליקו ותירמו:
 
 • טיפול בתלונות:

  בשנות פעילותה, הגיעו לעמותת עוגן אלפי פניות, מתוכן טיפלה העמותה ביותר מ- 1,000 תלונות (הליכי הטיפול בתלונה מפורטים בהמשך).

  קידום חקיקה:

  חוק הגנה על עובדים (1997)
  החוק מבטיח הגנה מפני פגיעה בתנאי עבודתו של עובד אשר חשף שחיתות במקום עבודתו ומונע פגיעה בתנאי עבודתו וכן את פיטוריו של העובד חושף השחיתותמסיבה זו בלבד.

  תיקון החוק לעידוד טוהר המידות (1998)
  התיקון מקנה לנשיא המדינה וליושב ראש הכנסת סמכות להעניק תעודות הוקרה לחושפי שחיתות, אשר תלונתם נמצאה מוצדקת.


  תיקון התקשי"ר (2000)
  על-פי התיקון, התנכלות לעובד בשירות המדינה אשר חשף שחיתות במקום עבודתו, תיחשב לעבירת משמעת והמתנכל צפוי לעמוד לדין משמעתי.


  תיקון חוק הגנה על עובדים (2002)
  התיקון הרחיב את ההגנה שמעניק החוק לעובדים אשר חשפו שחיתות, על ידי הרחבת האיסור לפטר עובד, בשל כך שחשף שחיתות וכן על ידי הפיכת נטל ההוכחה, כך שבהתקיים נסיבות מסוימות, יהא על המעביד להוכיח כי הפיטורים אינם נובעים מחשיפת השחיתות.


  הצעת חוק פיצוי כספי בגין טובות הנאה שהושגו שלא כדין (2000)
  הצעת החוק, אשר עברה קריאה טרומית בכנסת, מאפשרת לחושף שחיתות להגיש תביעה, בשם המדינה, כנגד אדם שקיבל טובות הנאה שלא כדין וגרם נזק לאוצר המדינה.

  פרס יושב ראש הכנסת
  עמותת עוגן קיבלה את פרס יושב ראש הכנסת לאיכות החיים לשנת תשנ"ח, על תרומתה לקידום שלטון החוק, ערכי הדמוקרטיה ושמירה על זכויות האדם, על להט האמונה, היוזמה והעשייה של חבריה לשיפור נורמות המוסר, טוהר המידות וסדרי מינהל תקינים במגזר העסקי והציבורי ועל הסיוע, התמיכה וההדרכה שמעניקים לעובדים שחשפו במקום עבודתם מעשים הפוגעים בטוהר המידות ובאחריות חברתית