"עוגן" זקוקה לתרומתכם בקמפיין מימון ההמונים. גם סכומים קטנים יסייעו לנו להמשיך להגן על חושפי השחיתויות. אנא הקליקו ותירמו:
 
  • שתי"ל - יעוץ ארגוני.
  • תרומות מתומכים ואוהדים.
  • דמי חבר.
  • לעמותה אישור קבלת תרומות לפי סעיף 46 א' לפקודת מס הכנסה - משמעות הדבר
   שתרומות לעמותה מזכות את התורם בפטור חלקי ממס.